Privacy Policy

Algemene opmerking en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

A1 Ltd
Vertegenwoordigd door de algemeen directeur Mikkel Lundsgaard Andersen
Meisenstrae 2
24939 Flensburg

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zijn sommige processen voor gegevensverwerking mogelijk. Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

Het recht om te klagen bij de bevoegde autoriteit

Als de betrokken persoon, in het geval van een schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin het hoofdkantoor van ons bedrijf is gevestigd. De volgende link biedt een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan derden te laten overhandigen. Het wordt beschikbaar gesteld in een machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is macis behapbaar.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

Je hebt altijd onder het toepasselijke recht, het recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de oorsprong van de gegevens, de ontvanger en het doel van de verwerking van gegevens en eventueel een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te bevrijden. In dit verband, en op andere vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens, dan kunt u altijd terecht op de in de contact opties om ons vermeld.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons stuurt als websitebeheerder te beheren, gebruikt onze website een SSL of. TLS-codering. Dus, gegevens die u via deze website indient, voor anderen niet leesbaar. U herkent een gecodeerde verbinding op de "https: //" adresbalk van uw browser en op het slotpictogram in de browserbalk.

Server logbestanden

In serverlogbestanden verzamelt en registreert de websiteprovider automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Bezochte pagina op ons domein
  • Datum en tijd van het serververzoek
  • Browser type and browser version
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Referrer URL
  • Host name of the accessing computer
  • IP address

Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen. De basis van de gegevensverwerking is Art 6 para. 1 lit. b DSGVO, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor de verkoop van goederen en goederen

Persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit in het kader van het contract noodzakelijk is. Derden kunnen bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders of logistieke bedrijven zijn. Een verdere verzending van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u hier uitdrukkelijk mee hebt ingestemd.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

Registratie op deze site

Om bepaalde functies te gebruiken, kunt u zich registreren op onze website. De verzonden gegevens dienen uitsluitend voor het gebruik van de betreffende aanbieding of service. Alle verplichte informatie gevraagd tijdens de registratie moet volledig worden vermeld. Anders weigeren we de registratie.

In geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen. De e-mail wordt verzonden naar het opgegeven adres bij het registreren.

De verwerking van de gegevens ingevoerd tijdens de registratie vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 par. 1 lit. a DSGVO). Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail. De legaliteit van de reeds voltooide gegevensverwerking wordt niet beïnvloed door de intrekking.

We slaan de gegevens op die zijn verzameld tijdens registratie tijdens de periode dat u bent geregistreerd op onze website. Uw gegevens worden verwijderd als u uw registratie annuleert. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Contact form

Gegevens die via het contactformulier worden ingediend, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw aanvraag te verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Een openbaarmaking van deze gegevens zal niet plaatsvinden zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het contactformulier vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 par. 1 lit. a DSGVO). Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die zijn uitgevoerd tot de intrekking, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het niet langer nodig is om gegevens op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Nieuwsbrief gegevens

Voor het versturen van onze nieuwsbrief hebben wij een e-mailadres van u nodig. Verificatie van het opgegeven e-mailadres is noodzakelijk en de ontvangst van de nieuwsbrief moet worden goedgekeurd. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

De informatie die wordt gegeven bij het aanmelden voor de nieuwsbriefmacAlle gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informeel bericht per e-mail voldoende of kunt u zich afmelden via de link "Afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, worden verwijderd als u opzegt. Als deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken mackip.

Sommige cookies zijn 'sessiecookies'. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw browsersessie. Aan de andere kant blijven andere cookies op uw apparaat staan ​​tot u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Het plaatsen van cookies, die nodig zijn om elektronische communicatieprocessen uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (bijv. winkelwagen), is gebaseerd op artikel 6 (1) (f) AVG. Als beheerder van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Als er andere cookies worden ingesteld (bijvoorbeeld voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Serviceprovider voor webanalyse is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat en waarmee het websitegebruik kan worden geanalyseerd. Door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt verzonden naar een server van Google en daar opgeslagen. De serverlocatie is meestal de VS.

Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Als exploitant van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om onze website te optimaliseren en, indien nodig, reclame.

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten verkort. Er kunnen uitzonderingen zijn waarbij Google het volledige IP-adres naar een server in de Verenigde Staten verzendt en afkapt. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om verslag te doen van de websiteactiviteit en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Er is geen samenvoeging van het door Google Analytics verzonden IP-adres met andere Google-gegevens.

Browser plugin

Het plaatsen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen. Sommige functies van onze website kunnen echter beperkt zijn. U kunt ook voorkomen dat gegevens worden verzameld over uw websitegebruik, inclusief uw IP-adres en de daaropvolgende verwerking door Google. U kunt dit doen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die toegankelijk is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Oppositie tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan onze website: Schakel Google Analytics uit.

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

orderverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een contract voor contractverwerking afgesloten met Google.

Demographic data collection by Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te genereren die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Een toewijzing van de gegevens aan een specifieke persoon is niet mogelijk. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door over het algemeen de verzameling van uw gegevens door Google Analytics te verbieden, zoals uitgelegd in de sectie "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

PayPal

Unsere Website ermöglicht die Bezahlung via PayPal. Anbieter des Bezahldienstes ist die PayPal (Europa) S.à.rl en Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Wenn Sie mit PayPal bezahlen, erfolgt eine Übermittlung der von Ihnen eingegebenen Zahlungsdaten an PayPal.

De verzending van uw gegevens naar PayPal is gebaseerd op artikel 6 para. 1 lit. een DSGVO (consent) en artikel 6 para. 1 branden. b DSGVO (verwerking om een ​​contract af te handelen). Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Eerdere bewerkingen voor gegevensverwerking blijven van kracht wanneer ze worden ingetrokken.

Klarna

Onze website maakt betaling via Klarna mogelijk. Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stock is de aanbieder van de betalingsdienstholm, Zweden.

Beim Bezahlen mit Klarna (Klarna-Checkout-Lösung), erhebt Klarna verschiedene personenbezogene Daten von Ihnen. Einzelheiten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Klarna unter: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna gebruikt cookies om de Klarna-betaaloplossing te optimaliseren. Deze optimalisatie vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f GDPR. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Klarna-cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Details over het gebruik van Klarna-cookies vindt u op: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Uw gegevens worden naar Klarna verzonden op basis van artikel 6, lid 1, lit. een AVG (toestemming) en artikel 6, lid 1, verlicht. b AVG (verwerking om een ​​contract na te komen). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Gegevensverwerkingsprocessen in het verleden blijven effectief in geval van intrekking.

Sofortüberweisung

Onze website maakt de betaling mogelijk via "Sofortüberweisung." Aanbieder van de betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich.

Met behulp van de procedure "Sofortüberweisung" ontvangen we in real time een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk aan onze verplichtingen beginnen.

Bij betaling via "Sofortüberweisung" een overdracht van uw PIN en TAN aan de Sofort GmbH. De betalingsprovider logt dan in op uw online bankrekening, controleert automatisch uw saldo en voert de overdracht uit. Hierna volgt een onmiddellijke transactiebevestiging. Uw verkopen, de kredietlimiet van uw kredietlimiet en het bestaan ​​van andere accounts en hun tegoeden worden ook automatisch gecontroleerd na het inloggen.

Naast PIN en TAN omvat de overdracht aan Sofort GmbH ook betalingsgegevens en persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Deze gegevensoverdracht is noodzakelijk om uw identiteit zonder enige twijfel vast te stellen en om poging tot fraude te voorkomen.

De overdracht van uw gegevens aan Sofort GmbH is gebaseerd op artikel 6 para. 1 lit. een DSGVO (consent) en artikel 6 para. 1 branden. b DSGVO (verwerking om een ​​contract af te handelen). Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Eerdere bewerkingen voor gegevensverwerking blijven van kracht wanneer ze worden ingetrokken.

Zie voor details over betaling met Sofortüberweisung: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon-partnerprogramma

Als beheerder van deze website nemen wij deel aan het Amazon EU-partnerprogramma. Advertenties van Amazon en links naar Amazon zijn op onze pagina's opgenomen om geld te verdienen door middel van advertentievergoedingen. Er worden Amazon-cookies gebruikt, wat betekent dat Amazon herkent dat je op een partnerlink op onze website hebt geklikt.

De opslag van "Amazon-cookies" is gebaseerd op Art 6 lit. f DSGVO. Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang, omdat alleen via de cookies de hoogte van de advertentievergoeding kan worden bepaald.

Raadpleeg het privacybeleid van Amazon voor meer informatie over gegevensgebruik door Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Google AdWords and Google Conversion Tracking

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

AdWords is een online advertentieprogramma. We werken met conversietracking als onderdeel van het online advertentieprogramma. Na het klikken op een door Google geplaatste advertentie wordt een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Google en wij kunnen aan de cookie zien dat je op een advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar onze website.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet te volgen via de websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die conversietracking gebruiken. Adwords-klanten komen erachter hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar pagina's met een tag voor het bijhouden van conversies. AdWords-klanten ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Hier moet de conversiecookie in de gebruikersinstellingen van de browser worden gedeactiveerd. Dit betekent dat er geen opname is in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO. Wij als website-exploitanten hebben een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en advertenties te optimaliseren.

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking: https://www.google.de/policies/privacy/.

Met een moderne webbrowser kunt u het instellen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Het deactiveren van cookies kan leiden tot beperkte functionaliteit van onze website.

Bron: Privacy Configurator van mein-datenschutzbeauftragter.de

 

Klarna Bank AB (publ) ("Klarna") gebruikt cookies om het apparaat van de gebruiker te herkennen met het doel om reclame voor Klarna-producten aan te bieden de volgende keer dat de gebruiker de website van de handelaar bezoekt die Klarna-producten aanbiedt, en voor analysedoeleinden. Permanente marketing- en analysecookies Deze cookies bevatten een unieke gebruikers-ID waarmee Klarna het apparaat van de gebruiker kan herkennen de volgende keer dat de gebruiker terugkeert naar de handelaar. Dit zijn permanente cookies, die op het apparaat worden opgeslagen voor een periode van maximaal 540 dagen vanaf de laatste interactie met Klarna, of totdat ze worden verwijderd en Klarna (i) in staat stellen marketing van Klarna-producten te tonen, inclusief kredietpromoties aan de gebruiker, en (ii) om analyses van het gebruikersgedrag uit te voeren. Door de unieke gebruikers-ID die is opgeslagen in de cookie op het apparaat te koppelen aan de informatie die Klarna over de gebruiker heeft, kan Klarna de gebruiker van dat apparaat herkennen. Er wordt geen informatie met betrekking tot de cookies gedeeld met derden. Toestemming van de gebruiker en intrekking van toestemming Het plaatsen van cookies voor marketingdoeleinden is onderworpen aan de toestemming van de gebruiker, die moet worden verkregen voordat de cookies op het apparaat van de gebruiker worden geplaatst. Bovendien stelt de webbrowser of het apparaat de gebruiker vaak in staat om de instellingen voor het gebruik van cookies te wijzigen. Meer informatie over het aanpassen van de instellingen is te vinden in de browser van apparaatreferentie-informatie en op aboutcookies.org. Over Klarna Klarna Bank AB (publ) is onderworpen aan de Zweedse wetgeving inzake gegevensbescherming en is de gegevensbeheerder voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals hierboven beschreven. Klarna heeft een functionaris voor gegevensbescherming en verschillende advocaten die gespecialiseerd zijn in gegevensbescherming. Klarna heeft ook een klantenserviceteam dat vragen behandelt met betrekking tot persoonlijke gegevens. U kunt contact opnemen met Klarna via [Kies het e-mailadres dat relevant is voor uw markt: [dataskydd@klarna.se], [datenschutz@klarna.de], [personvern@klarna.no], [tietosuoja@klarna.fi], [databeskyttelse@klarna.dk], [dataprotectie@klarna.nl], [dataprotectie@klarna.be], [datenschutz@klarna.at], [datenschutz.ch@klarna.com], [privacy@klarna.co.uk ], [privacy@klarna.com], [dataprotection@klarna.com.au], [privacidad@klarna.es], [protezionedati@klarna.it], [odo@klarna.pl], [protection-des-donnees @klarna.fr], [privacy@klarna.ie], [dataprotection.ca@klarna.com], [dataprotection@klarna.co.nz]]. Bezoek www.klarna.com voor meer informatie over Klarna en hoe Klarna persoonsgegevens verwerkt.