Algemene voorwaarden van het bedrijf inwohn / A1 GmbH


  • 1 Toepasselijkheid op ondernemers en definities van termen

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument in hun versie die geldt op het moment van de bestelling.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend noch zijn commerciële, noch zijn onafhankelijke professionele activiteit kan worden toegeschreven (§ 13 BGB).

  • 2 Totstandkoming van een contract, opslag van de contracttekst

(1) De volgende bepalingen over het sluiten van een contract zijn van toepassing op bestellingen via onze internetwinkel https://www.inwohn.de.

(2) In het geval van het sluiten van de overeenkomst komt


A1 Ltd
Vertegenwoordigd door algemeen directeur Mikkel Lundsgaard Andersen
Op het vrachtterrein 3
D-24976 Handewitt
Registratienummer HRB 10874 FL
Register rechtbank van de lokale rechtbank van Flensburg

over.

(3) De presentatie van de goederen in onze onlineshop vormt geen juridisch bindend contractaanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, doet de consument een bindend aanbod om een ​​koopovereenkomst te sluiten.
(4) Bij ontvangst van een bestelling in onze internetwinkel gelden de volgende regels: De consument geeft een bindend contractaanbod door succesvol de bestelprocedure in onze internetwinkel uit te voeren.

De bestelling vindt u in de volgende stappen:

1) Selectie van de gewenste goederen
2) Bevestig door op de knop "Naar betalen" te klikken
3) Controleer de gegevens in de winkelwagen
4) Voer de contactgegevens en het afleveradres in
5) Klik op de knoppen "Verzendmethode selecteren" en "Betaalmethode selecteren"
6) Bindende verzending van de bestelling door op de knop "kopen" te klikken

De consument kan krijgen voor de verplichte het versturen van de bestelling door te drukken op de "back" knop in de gebruikte zijn eigen internet browser om de informatie terug te regelen naar de website waarop de door de klant verstrekte informatie worden gedetecteerd en fouten te corrigeren of door Sluit de internetbrowser om het bestelproces te annuleren. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling direct door middel van een automatisch gegenereerde e-mail ("orderbevestiging"). Hiermee accepteren wij uw aanbod.

(5) Opslag van de contracttekst bij bestellingen via onze internetwinkel: wij sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de voorwaarden ook te allen tijde op https://www.inwohn.de/agb bekijken. Om veiligheidsredenen zijn uw bestelgegevens niet meer toegankelijk via internet.

  • 3 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

(1) De aangegeven prijzen zijn inclusief de wettelijke btw en andere prijscomponenten. Daarnaast zijn er verzendkosten. Als de levering plaatsvindt in niet-EU-landen, moeten mogelijk extra rechten, belastingen of toeslagen door de klant worden betaald, maar niet aan de aanbieder, maar aan de douane- of belastingautoriteiten die daar verantwoordelijk zijn. De klant wordt geadviseerd om de douane- of belastingautoriteiten om de details te vragen alvorens te bestellen.

(2) De consument heeft de mogelijkheid om vooraf te betalen, PayPal, creditcard (Visa, Mastercard).

(3) Als de consument ervoor heeft gekozen om vooruit te betalen, verbindt hij zich ertoe om de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van het contract te betalen.

  • 4 levering

(1) De levertijd voor goederen op voorraad is doorgaans 1-3 werkdagen. Indien de goederen niet op voorraad zijn, wordt de verwachte levertijd na het plaatsen van de bestelling per e-mail gecommuniceerd. De leveringstermijn bij vooruitbetaling loopt op de dag na de betalingsopdracht aan de bank die de overschrijving heeft uitgevoerd en voor alle andere betalingswijzen op de dag na het sluiten van het contract. Indien de termijn valt op een zaterdag, zondag of feestdag op de plaats van levering, loopt de termijn af op de eerstvolgende werkdag.

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van het verkochte item wordt niet overgedragen aan de koper totdat de goederen aan de koper zijn overgedragen, zelfs niet tijdens de verkoop van de zending.

(3) De levering met een expediteur vindt alleen plaats tot aan de stoeprand.

  • 5 eigendomsvoorbehoud

Wij behouden de eigendom van de goederen tot volle betaling van de aankoopprijs.

************************************************** **************************************************

  • 6 herroepingsrecht van de klant als consument:

Herroepingsrecht

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Persoon ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:

Annulering

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (A1 GmbH, Am Güterbahnhof 3, 24976 Handewitt, 0461 995 190 84, info@inwohn.de.) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief of een e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze website [internetadres invullen].
MacAls u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht. 

herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen negentig dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​negentig dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u dit doen retourformulier hieronder https://www.inwohn.de/pages/rucksendung-von-produkten vervolledigen. Hier brengt u ons door middel van een duidelijke verklaring op de hoogte van uw beslissing om dit contract te herroepen.


Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere bezorgmethode dan de gunstigste standaardlevering die wij aanbieden moet onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken als dat u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract aan ons retourneren. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Einde van herroeping

************************************************** **************************************************

  • 7 Garantie

De wettelijke garantievoorschriften zijn van toepassing.

  • 8 Contracttaal

De contracttaal is alleen in het Duits.

 

  • 9 Recht om te klagen

Recht van beroep De defectbepalingen van de Koopwet kunnen van toepassing zijn op de aankoop van goederen. Als consument heeft u 2 jaar klachtrecht. Als je een verkeerd artikel ontvangt in verband met je bestelling, of een artikel dat beschadigd is, moet je binnen een redelijke termijn na ontdekking van het defect een klacht indienen. Als u binnen 2 maanden een klacht indient, wordt de klacht als tijdig beschouwd. Klachten kunnen gemeld worden via . E-mail: info@inwohn.dk. U kunt uw klachtrecht uitoefenen door de goederen terug te sturen. Wij dekken uw redelijke verzendkosten als de klacht gegrond is. Als uw klacht gegrond is, betekent dit dat u het artikel kunt repareren, ruilen, het geld terugkrijgt of de prijs kunt verlagen, afhankelijk van de situatie. Indien de klacht gegrond is, zullen wij uw (redelijke) verzendkosten terugbetalen. Goederen dienen altijd in deugdelijke verpakking te worden geretourneerd. Vergeet ook niet om een ​​ontvangstbewijs voor verzending te krijgen, zodat we uw verzendkosten kunnen terugbetalen.
Meld uw retour altijd via www.inwohn.de/retur Het artikel wordt verzonden naar: Alles kopen "Am Güterbahnhof 3 24976 Handewitt" Wij accepteren alleen pakketten die rechtstreeks naar het adres worden verzonden. Bestellingen die niet voldoen aan de Algemene voorwaarden van Allbuy worden zonder kennisgeving geannuleerd.